Closing time/Cut-off là gì trong Logicstics?

Nội dung chính [ Ẩn ]

  Trong lĩnh vực Logistics, "Closing time" (thời gian đóng cửa) hoặc "Cut-off" (thời gian cắt) là các khái niệm quan trọng liên quan đến việc xác định thời điểm cuối cùng mà các hoạt động liên quan đến vận chuyển, giao hàng, hoặc quản lý hàng hóa phải được hoàn thành để đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được vận chuyển hoặc giao đúng thời hạn. Dưới đây là những điều cần biết về khái niệm Closing time/Cut-off trong Logistics.

  1. Khái niệm về Closing time/Cut-off là gì?

  Closing time" hoặc "Cut-off" là thời điểm cuối cùng mà các hoạt động liên quan đến vận chuyển, giao hàng, hoặc quản lý hàng hóa phải được hoàn thành để đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được vận chuyển hoặc giao đúng thời hạn. Điều này bao gồm việc xác định thời điểm cuối cùng để nhận hàng hoá vào kho, đặt hàng vận chuyển, hoặc thực hiện các hoạt động liên quan đến quá trình chuẩn bị và giao hàng. Thời gian Closing time/Cut-off có thể được xác định bởi nhà vận chuyển, nhà quản lý kho, hoặc các bên liên quan khác trong chuỗi cung ứng để đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra đúng lịch trình và đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển hoặc giao đúng thời hạn.

  Khái niệm closing time

  2. Những đối t​ượng liên quan đến Closing time/ Cut-off

  Thời gian Closing time/Cut-off trong lĩnh vực Logistics liên quan đến một loạt các đối tượng và bên liên quan trong quá trình quản lý và vận hành chuỗi cung ứng. Dưới đây là những đối tượng quan trọng liên quan đến thời gian này:

  Nhà sản xuất: Những người sản xuất hàng hóa phải tuân thủ thời gian Closing time/Cut-off để đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất, đóng gói và sẵn sàng cho việc vận chuyển và giao hàng đúng thời hạn.

  Nhà cung cấp: Nhà cung cấp là người cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, và họ cũng phải thực hiện các hoạt động của họ trước thời gian Closing time/Cut-off để đảm bảo rằng hàng hóa sẵn sàng để được vận chuyển hoặc giao đúng thời hạn.

  Nhà quản lý kho: Nhà quản lý kho chịu trách nhiệm đảm bảo rằng kho hàng được quản lý và tổ chức một cách hiệu quả. Họ cũng xác định thời gian Closing time/Cut-off cho việc nhận và xuất kho hàng hóa.

  Nhà vận chuyển: Nhà vận chuyển là các công ty hoặc cá nhân chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất hoặc kho đến đích. Họ phải tuân thủ thời gian Closing time/Cut-off để đảm bảo rằng hàng hóa được lên lịch và vận chuyển đúng thời hạn.

  Khách hàng: Khách hàng là người hoặc tổ chức mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Họ cần biết thời gian Closing time/Cut-off để đặt hàng và đảm bảo rằng họ nhận được hàng hóa đúng lịch trình.

  Nhà quản lý chuỗi cung ứng: Những người quản lý và theo dõi toàn bộ quá trình chuỗi cung ứng cần biết thời gian Closing time/Cut-off để đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và không có sự trễ hẹn.

  Các bên liên quan khác: Ngoài ra, còn có nhiều bên liên quan khác có thể liên quan đến thời gian Closing time/Cut-off như các cơ quan quản lý, công ty giao hàng, và các bên tham gia khác trong quá trình Logistics.

  Đối tượng liên quan closing time/cut-off

  3. Phân loại​ cut-off

  Thời gian Cut-off (Closing time) có thể được phân loại dựa trên nhiều yếu tố khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh và ngành công nghiệp. Dưới đây là một số phân loại chính:

  Theo Loại Hoạt Động:

  Cut-off nhận hàng: Thời điểm cuối cùng mà nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất cần gửi hàng hoá đến điểm giao hàng hoặc kho để đảm bảo rằng chúng có thể được tiếp nhận và xử lý trong lịch trình.

  Cut-off đặt hàng: Thời điểm cuối cùng mà khách hàng hoặc đơn đặt hàng cần đặt hàng để đảm bảo rằng đơn đặt hàng được xử lý và giao đúng thời hạn.

  Cut-off vận chuyển: Thời điểm cuối cùng để đặt hàng vận chuyển hoặc đăng ký hàng hoá vào lịch trình vận chuyển để chúng có thể được giao đến điểm đích đúng thời hạn.

  Theo Ngành Công Nghiệp:

  Logistics đường bộ: Trong lĩnh vực logistics đường bộ, Cut-off có thể liên quan đến thời gian cuối cùng để đặt hàng cho vận chuyển đường bộ hoặc thời gian cuối cùng để giao hàng tới điểm cuối.

  Logistics đường biển: Trong logistics đường biển, Cut-off thường liên quan đến thời gian cuối cùng để đặt hàng cho tàu hoặc thời gian cuối cùng để gửi tải hàng đến cảng.

  Logistics hàng không: Trong logistics hàng không, Cut-off thường liên quan đến thời gian cuối cùng để đặt hàng cho chuyến bay hoặc thời gian cuối cùng để đến sân bay với hàng hoá để xuất khẩu.

  Theo Mục Đích:

  Cut-off sản xuất: Thời gian cuối cùng mà quy trình sản xuất cần hoàn thành để đảm bảo rằng hàng hoá có sẵn cho quá trình Logistics và giao hàng.

  Cut-off quản lý kho: Thời gian cuối cùng mà hàng hoá có thể được nhận vào kho hoặc thực hiện các hoạt động lưu trữ, đóng gói, và chuẩn bị đơn hàng trước khi vận chuyển.

  Cut-off đặt hàng khách hàng: Thời gian cuối cùng mà khách hàng có thể đặt hàng hoặc thay đổi đơn đặt hàng để đáp ứng nhu cầu của họ.

  Mỗi ngành công nghiệp và công ty có thể có các loại Cut-off khác nhau tùy thuộc vào quy trình và mục tiêu của họ trong chuỗi cung ứng. Phân loại này giúp quản lý và theo dõi thời gian đóng cửa cụ thể cho từng phần của hoạt động Logistics.

  VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
  avatar
  Xin chào
  close nav