Công ty vận tải hàng hóa Bắc Trung Nam

1. Thế nào là hàng hóa?

Hàng hóa hay được gọi là Goods/Commondities. Hàng hóa là những sản phẩm hữu hình được sản xuất và sử dụng để kinh doanh hay đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Phân loại hàng hóa: 

- Hàng hóa tiêu dùng

- Hàng hóa đầu tư

Để một sản phẩm được coi là hàng hóa phải thỏa mãn các điều kiện như:

- Sản phẩm là hữu hình, có thể tác động vật lý

- Sản phẩm có thể trao đổi, mua bán

2. Các thuộc tính cơ bản của hàng hóa

- Khả năng hữu dụng với người sử dụng

- Có thể cân đo đong đếm hoặc quy đổi

- Giới hạn về số lượng

3. Hàng hóa được coi là quá cỡ?

Hàng hóa nặng, quá cỡ là hàng hóa trên 500 kg hoặc quá lớn. Do đó, nếu muốn vận chuyển trên pallet thì cần được chuyên viên đưa ra giải pháp phù hợp.

4. Thế nào là hàng hóa lớn?

Hàng hóa lớn là kiện hàng nặng trên 23kg. Các kiện hàng này thường không quy định vận chuyển trên pallet. Các lô hàng dưới 70kg thì có thể di chuyển mà không cần pallet hoặc theo khu vực.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN