Dịch vụ vận chuyển hàng hóa là gì?

Nội dung chính [ Ẩn ]

  Dịch vụ vận chuyển hàng hóa (gọi tắt là dịch vụ vận chuyển) là hoạt động được bên trung gian nhận vận chuyển hàng từ nơi này đến nơi khác nhằm phục vụ hoạt động giao nhận hàng hóa giữa các bên.

  -              Người mua: Là người mua đứng tên trong hợp đồng thương mại và trả phí cho món hàng.

  -              Người bán:  Là người đứng tên bán trong hợp đồng thương mại

  -              Người gửi hàng: là người chịu trách nhiệm ký hợp đồng vận tải với Người giao nhận vận tải

  -              Người nhận hàng: người có quyền hoặc được ủy quyền nhận hàng hóa.

  -              Người đi gửi hàng: đây là người gửi hàng trực tiếp ký hợp đồng với bên vận tải.

  -              Người vận tải, hay người chuyên chở: là người chịu trách nhiệm vận chuyển hàng từ điểm giao đến điểm nhận theo thỏa thuận trên hợp đồng.

  -              Người giao nhận vận tải: Người này đóng vai trò trung gian thu xếp hoạt động vận chuyển, nhưng đứng tên người gửi hàng trong hợp đồng với người vận tải.

  Dịch vụ vận chuyển hàng hóa là gì?

  Tìm hiểu về khái niệm vận chuyển

  Vận chuyển (tiếng anh gọi là freigh ) là cách gọi việc chuyển người/hàng hóa từ địa điểm này đến địa điểm khác với nhiều hình thức, nhiều phương tiện chuyên chở khác nhau như: xe tải, tàu, thuyền, máy bay… thông qua các loại hình giao thông khác nhau như đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không.

  Tìm hiểu về khái niệm vận chuyển hàng hóa

  Vận chuyển hàng hóa là một trong những phần nhỏ của vận chuyển - là hình thức di chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng ở một địa điểm nào đó đến nơi nhận hàng ở địa điểm khác.

  Theo đó, các doanh nghiệp sẽ không tự mình làm việc này mà sẽ nhờ đến các công ty vận tải hàng hóa để sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa với sự ký hợp đồng vận chuyển giữa hai bên nhận gởi. Hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau nhưng luôn đảm bảo phải được an toàn và đến đúng nơi thỏa thuận. Hàng hóa tiêu dùng được đưa đến các trung tâm mua bán, các đại lý…Nguyên vật liệu sản xuất được được khai thác và vận chuyển từ vùng nguyên liệu đến nơi địa điểm sản xuất… Tất cả các hoạt động này đều có liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

  Vận chuyển hàng hóa cũng là công việc quan trọng với những người buôn bán nhỏ lẻ, nhưng thay vì dùng tàu, máy bay… họ sẽ sử dụng xe máy, xe tải nhỏ làm phương tiện vận chuyển chính.

  Có thể thấy vận chuyển hàng hóa là một trong những hoạt động trọng yếu giúp hàng hóa được phân phối và lưu thông. Nếu ví nền kinh tế là một cơ thể sống, thì các hệ thống giao thông sẽ là huyết mạch và vận chuyển hàng hóa chính là quá trình đưa các chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi các tế bào. Nếu không có quá trình này cơ thể sống, tức là nền kinh tế sẽ bị kiệt quệ và không thể phát triển

  Trên đây là một số chia sẻ về những khái niệm cơ bản liên quán đến Dịch vụ vận chuyển hàng hóa là gì giúp bạn đọc hiểu rõ hơn và nắm bắt thông tin một cách chính xác hơn.

  ST

  VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
  avatar
  Xin chào
  close nav